Visio, arvot ja tavoitteet

Jaoston toimintaa viitoittavat seuraavat visio, arvot ja pitkän tähtäimen tavoitteet
Visio
Kangasala opitaan tuntemaan tasokkaana ja rehtinä koripallopaikkakuntana. Pelaajat saavat koripallosta elinikäisen harrastuksen.
 
Arvot
Johtavana arvona on, että joukkueidemme jäsenillä pitää olla kivaa ja he voivat nauttia harrastuksestaan. Luomme turvallisen, kannustavan ja reilun ympäristön koripallon harrastamiseen. Peleissämme kaikki saavat peliaikaa mahdollisimman tasapuolisesti harjoitusaktiivisuuden perusteella sekä pelitilanteiden vaatimalla tavalla valmentajien päätöksien mukaisesti.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on kasvattaa harrastajamäärää ottamalla mukaan uusia koripallosta kiinnostuneita lapsia.
 
Tämän lisäksi tavoitteena on, että
-          Kylvämme lapsiin liikunnan kipinän, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.
-          Opimme toimimaan ryhmässä, nauttimaan voitoista sekä hyväksymään tappiot.
-          Saamme aikaiseksi elinikäisiä ystävyyssuhteita.
-          Opimme koripallon jalon pelin.